Logo Loading

O nama

Preduzeće „MONTSTATE“ d.o.o. Cetinje, osnovano je 1993 god. sa osnovnom djelatnošću proizvodnja osvježavajućih bezalkoholnih pića. Postignuti rezultati, ambicije i familijarni duh su bili pogonska snaga za inovacije i postavljanje novih ciljeva ka daljem razvoju preduzeća.

Godine 2006, izgradnjom savremenog proizvodnog pogona „MONTSTATE“ d.o.o. proširuje djelatnost na preradu mesa i proizvodnju  suhomesnatih proizvoda. Iskustva predaka i tradicionalna receptura sa klimatskim uslovima planinsko primorske regije u podlovćenskom ambijentu, oduvijek su bili izvanredan prirodni resurs za proizvodnju ovih jedinstvenih crnogorskih delikatesa.

Razvoj prodajne mreže pratilo je ulaganje u finalizaciji proizvoda kako sa savremenim pakovanjem-konfekcioniranjem, tako i uvodjenjem novih tehnologija i izlaskom na tržište sa grupom polutrajnih proizvoda kao i sa prodajom obradjenog svježeg mesa.

Montstate-proizvodnja3
Montstate-proizvodnja2
Montstate-proizvodnja1

Sjedište preduzeća se nalazi na Cetinju, ul.Mojkovačka br.13,dok se proizvodni pogon nalazi na petom kilometru magistralnog puta Cetinje-Budva, na lokaciji Konak b.b. Izbor lokacije za proizvodni pogon nije bio slučajan. Naime, u proizvodnji tradicionalnih suhomesnatih crnogorskih proizvoda značajnu ulogu igra i mikroklimatska karakteristika lokacije, kao jedan od osnovnih faktora koji doprinosi ukusu i kvalitetu samih proizvoda.

Monteste-objekat1aa

Klima na ovoj lokaciji je umjerena sa značajnom količinom padavina tokom cijele godine. Prema Kopenovoj i Geigerovoj klasifikaciji klimata, na ovoj lokaciji klima je klasifikovana kao Cfb-umjereno topla klima zapadnih primorja, koju karakterišu mala temperaturna amplituda, povišena vlažnost vazduha i izrazita vazdušna strujanja na nadmorskoj visini od 725m, što čini da su naši proizvodi jedinstvenog kvaliteta.

Proizvodi „MONTSTATE“-a , se izvoze na tržište Srbije i Bosne i Hercegovine sa pretenzijom i dobijanjem izvoznog broja za izlazak i na trziste EU. U cilju uspostavljanja pouzdane proizvodnje prema međunarodnim standardima i povjerenje u sopstvene proizvode i rad, preduzeće je jos 2009 god. uvelo HACCP sistem bezbjednosti hrane i za isti dobilo sertifikat 2010 god. Kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod uz zadovoljstvo i trajno povjerenje kupaca i potrošača su osnovna načela na kojima se bazira poslovanje preduzeća „MONTSTATE“ d.o.o. Cetinje.

27

godina postojanja

45

proizvoda

36

nagrada