Logo Loading

Proizvodi

Hamburška slanina komad vakkum

Polutrajni proizvod dobijen od svinjskog mesa grudno-trbušne regije, bez kosti sa dodatkom mješavine začina. Dimljen i termički tretiran u industrijski kontrolisanim uslovima.

60 dana
vakuum
od + 2°C do +4°C
0.5
10